Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

26. 03. 2020
26. 03. 2020

Základní škola Březno - zápis dětí do 1. TŘÍDY

Zápis dětí do I. TŘÍDY pro školní rok 2020/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Březno oznamuje tímto základní informace k organizaci konání zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole;

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, je možné doručit do školy jedním z těchto doporučených způsobů:

a) datovou schránkou (s9mmb28),

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),

c) poštou ,

d) osobně do schránky školy zřízené pro tento účel (bude umístěna u vchodu z parkoviště pouze ve dnech zápisu).

3. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do 1. třídy je možné vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve škole (v úředních dnech, hodinách), případně na příslušných obecních úřadech spádových obcí;

4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 6. 4. – 17. 4. 2020.

 

Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2014.

Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte školu e-mailem (viz. záhlaví).

Tento dokument ruší platnost dokumentu č.j. : ZSB – 024/2020 ze dne 19.2.2020. 

Mgr. Dana Bělohlávková 

26. 03. 2020
26. 03. 2020

Arriva Střední Čechy: Autobusy pojedou jako při celozávodní dovolené Škoda Auto

Od pátku 27. března 2020 bude provoz autobusů Arrivy Střední Čechy na Mladoboleslavsku organizován jako v době letní celozávodní dovolené v automobilce Škoda Auto. Nepojedou spoje se značkami 33, 41, 44 a 73 a nepojedou ani některé rychlíkové spoje mezi Mladou Boleslaví a Prahou. Mimořádně ale budou v provozu spoje s odjezdem v 22:30 po trasách linek 260880 Mladá Boleslav – Sobotka – Jičín a 260900 Mladá Boleslav – Dobrovice – Chloumek. Důvodem je odstávka výroby v automobilce Škoda Auto.

 

Pro cestující stále platí nenastupovat bez ochrany obličeje rouškou a nástup do autobusu je možný pouze prostředními nebo zadní dveřmi bez kontaktu s řidičem.

 

Upravené jízdní řády pro Mladoboleslavsko jsou k dispozici na webových stránkách Arrivy, nebo například v tomto zkráceném odkaze  www.arriva.cz. 

Arriva.

25. 03. 2020
25. 03. 2020

40 látkových roušek zdarma k dispozici v obchodě Petkovy

Vážení spoluobčané,

 

v obchodě Petkovy je zdarma k dispozici 40 látkových roušek 3 velikostí (včetně velikosti pro děti).

V případě většího zájmu další roušky zajistím.

Starosta

24. 03. 2020
24. 03. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodejní doba pro seniory

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3. 2020, které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží , v čase mezi 8:00 hodin až 10:00 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Nařízení se týká obchodů s prodejní  plochou nad 500 metrů.

21. 03. 2020
21. 03. 2020

ČESKÁ POŠTA - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory - přijatá opatření

Žádost České pošty o zveřejnění těchto informací:

 

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

 

 • Vyplácení důchodů
 •  

  Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

  Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

   

  Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

   

 • Doporučené zásilky
 •  

  Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

   

 • Otevírací doba pro seniory
 •  

  Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

   

  Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.  

  Přílohou zasílám seznam uzavřených poboček k dnešnímu dni. V současné době evidujeme celkem 138 uzavřených poboček. Zároveň z původně uzavřených poboček evidujeme již osm otevřených.