Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

15. 04. 2020
15. 04. 2020

Velkoobjemový kontejner - přistavení na víkend 18.-19.4.2020

O tomto víkendu 18.4.-19.4.2020 bude přistaven velkoobjemový kontejner v prostoru bývalých čarodějnic.

26. 03. 2020
26. 03. 2020

Základní škola Březno - zápis dětí do 1. TŘÍDY

Zápis dětí do I. TŘÍDY pro školní rok 2020/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Březno oznamuje tímto základní informace k organizaci konání zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole;

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, je možné doručit do školy jedním z těchto doporučených způsobů:

a) datovou schránkou (s9mmb28),

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),

c) poštou ,

d) osobně do schránky školy zřízené pro tento účel (bude umístěna u vchodu z parkoviště pouze ve dnech zápisu).

3. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do 1. třídy je možné vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve škole (v úředních dnech, hodinách), případně na příslušných obecních úřadech spádových obcí;

4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 6. 4. – 17. 4. 2020.

 

Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2014.

Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte školu e-mailem (viz. záhlaví).

Tento dokument ruší platnost dokumentu č.j. : ZSB – 024/2020 ze dne 19.2.2020. 

Mgr. Dana Bělohlávková 

26. 03. 2020
26. 03. 2020

Arriva Střední Čechy: Autobusy pojedou jako při celozávodní dovolené Škoda Auto

Od pátku 27. března 2020 bude provoz autobusů Arrivy Střední Čechy na Mladoboleslavsku organizován jako v době letní celozávodní dovolené v automobilce Škoda Auto. Nepojedou spoje se značkami 33, 41, 44 a 73 a nepojedou ani některé rychlíkové spoje mezi Mladou Boleslaví a Prahou. Mimořádně ale budou v provozu spoje s odjezdem v 22:30 po trasách linek 260880 Mladá Boleslav – Sobotka – Jičín a 260900 Mladá Boleslav – Dobrovice – Chloumek. Důvodem je odstávka výroby v automobilce Škoda Auto.

 

Pro cestující stále platí nenastupovat bez ochrany obličeje rouškou a nástup do autobusu je možný pouze prostředními nebo zadní dveřmi bez kontaktu s řidičem.

 

Upravené jízdní řády pro Mladoboleslavsko jsou k dispozici na webových stránkách Arrivy, nebo například v tomto zkráceném odkaze  www.arriva.cz. 

Arriva.

25. 03. 2020
25. 03. 2020

40 látkových roušek zdarma k dispozici v obchodě Petkovy

Vážení spoluobčané,

 

v obchodě Petkovy je zdarma k dispozici 40 látkových roušek 3 velikostí (včetně velikosti pro děti).

V případě většího zájmu další roušky zajistím.

Starosta

24. 03. 2020
24. 03. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodejní doba pro seniory

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3. 2020, které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží , v čase mezi 8:00 hodin až 10:00 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Nařízení se týká obchodů s prodejní  plochou nad 500 metrů.