Brigáda na sázení stromů 20.11.2021 od 9h

Zastupitelstvo obce svolává brigádu na sázení stromů na Křešovské cestě a v obci Petkovy. Sraz je v sobotu 20.11.2021 v 9h na Křešovské cestě. Na Křešovské cestě bude vysázeno 24 lip, v obci 3 javory a na letním parketě budou ošetřeny malé stromky proti okusu zvěří (materiál na ošetření stromků na letním parketě poskytli ze Řitonic).

Obec Petkovy