COMPAG - svoz nebezpečného odpadu

 

Termín svozu nebezpečného odpadu je 29.2.2020 v 9:30. Odpad ukládejte u OÚ nejdříve 26.2.   NEBEZPEČNÝ ODPAD: - elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované - olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot - drobné baterie a monočlánky