Integrovaná doprava Středočeského kraje - pořízení bezkontaktní čipové karty PID Lítačka

Kartu PID Lítačka je možné pořídit i v Mladé Boleslavi