Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka v Týnci u Dobrovice, k.ú. Petkovy v oblasti dozoru

Mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Týnec u Dobrovice, okres Mladá Boleslav.

Vymezení uzavřeného pásma Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:

(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území: 628239 Dolánky; 618055 Ctiměřice; 606928 Bojetice; 627470 Dobrovice; 640905 Holé Vrchy; 772267 Týnec u Dobrovice; 772780 Úherce; 668541 Kolomuty; 747165 Semčice; 782297 Vinařice u Dobrovice;

 

(2) Pásmem dozoru se stanovují: a) celá následující katastrální území: 654809 Chudoplesy; 608980 Bradlec; 612685 Brodce nad Jizerou; 614467 Březno u Mladé Boleslavi; 757098 Struhy; 624578 Dalovice u Mladé Boleslavi; 626384 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi; 651371 Chloumek u Mladé Boleslavi; 682799 Libichov; 761630 Sýčina; 601501 Bechov; 630195 Dolní Stakory; 631001 Domousnice; 745821 Skyšice; 648736 Hrušov nad Jizerou; 649660 Husí Lhota; 650641 Charvatce u Jabkenic; 654795 Chudíř; 655864 Jabkenice; 661457 Jizerní Vtelno; 708771 Lítkovice u Kněžmostu; 669369 Násedlnice; 772771 Úhelnice; 667463 Kobylnice; 644137 Horní Stakory; 669857 Kosmonosy; 669989 Kosořice; 674788 Krnsko; 674818 Řehnice; 679623 Ledce u Mladé Boleslavi; 681466 Lhotky u Mladé Boleslavi; 686930 Loučeň; 689106 Luštěnice; 689114 Voděrady u Luštěnic; 692344 Mcely; 696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi; 696641 Čejetice u Mladé Boleslavi; 696692 Debř; 696587 Chrást u Mladé Boleslavi; 696455 Jemníky u Mladé Boleslavi; 696293 Mladá Boleslav; 900125 Podlázky; 702943 Němčice u Luštěnic; 703559 Nepřevázka; 705276 Nová Telib; 708798 Obrubce; 718742 Pěčice; 719609 Petkovy; 720968 Písková Lhota; 721590 Plazy; 733121 Prodašice; 737089 Rabakov; 745286 Řepov; 745812 Řitonice; 670855 Seletice; 609625 Bratronice u Luštěnic; 740055 Rejšice; 751014 Smilovice u Luštěnic; Stránka 2 z 6 773581 Újezd u Luštěnic; 773590 Újezdec u Luštěnic; 756300 Strašnov; 759350 Sukorady u Mladé Boleslavi; 774103 Ujkovice; 782327 Vinec; 796468 Žerčice; 796786 Židněves;

Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:

na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 18. 1. 2023