Obec Petkovy vypisuje nabídku na zpracování: Studie proveditelnosti kanalizace a ČOV pro obec Petkovy

Zveřejněno na úřední desce.

Obec Petkovy