Prodej známek na popelnice pro rok 2021

Prodej známek na popelnice pro rok 2021 bude probíhat

na Obecním úřadě Petkovy ve dnech:

 

 

 14.1. 2021   čtvrtek    15 – 18 hod.

 

   21.1. 2021   čtvrtek    15 – 18 hod.

 

   28.1. 2021   čtvrtek    15 – 18 hod.

 

 

Sazby poplatků / odpad:

 

Kč 500,-  /  1 trvale hlášená osoba (včetně dětí)

Kč 800,-  /  1 dům bez trvalého pobytu