Prodej známek na popelnice pro rok 2022

Prodej známek na popelnice pro rok 2022 bude probíhat

na obecním úřadě ve dnech:

 

  6. 1. 2022   čtvrtek   16 – 18 hod.

 

13. 1. 2022   čtvrtek   16 – 18 hod.

 

20. 1. 2022   čtvrtek   16 – 18 hod.

 

27. 1. 2022   čtvrtek   16 – 18 hod.

 

Sazba poplatků / odpad:

 

Kč 600,- / 1 trvale hlášená osoba (včetně dětí)

                 1 dům bez trvalého pobytu