Ptačí chřipka, celé katastrální území Petkovy v ochranném pásmu, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

CELÉ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K SITUACI S VÝSKYTEM PTAČÍ CHŘIPKY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZNO JE UVEDENO NA ÚŘEDNÍ DESCE. 

STAROSTA