SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 19.9.2020 v 10 hodin

Obec Petkovy se přihlásila i k podzimnímu svozu nebezpečného odpadu.

Bližší informace od společnosti COMPAG viz níže:

 

Vážený pane starosto,

chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133)

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

- elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

- olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla - pouze dobře uzavřené 

- drobné baterie a monočlánky

- plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)

 

Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.

 

Termín svozu ve Vaší obci je určen na                         19.9.2020 v 10.00 h 

 

COMPAG