Úhrada poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024

Bližší informace k úhradě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 a převzetí poplatku na popelnice naleznete na úřední desce.

 

Letos je možné hradit poplatky i na účet obce.

Obec Petkovy