Ukliďme Česko, Petkovy neděle 2. 4. 2023 a výsledek úklidu

Ukliďme Česko, Petkovy neděle 2. 4. 2023 a výsledek úklidu

Akce se zúčastnilo 17 občanů a po vytřídění jsme nasbírali  v obci a okolí 15 pytlů odpadu.

Děkujeme za účast 

Obec Petkovy