Ustavující zasedání zastupitelstva obce Petkovy 23.10.2022 - informace o zvolení starosty a místostarostky obce.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Petkovy byl starostou obce zvolen Martin Kubeček a místostarostkou obce Veronika Jechová.