Vítání občánka 6. 11. 2021

V sobotu 6. listopadu 2021 jsme do obce Petkovy přivítali nového občánka Kryštofa Ďoubalíka.