Základní škola Březno - zápis dětí do 1. TŘÍDY

Zápis dětí do I. TŘÍDY pro školní rok 2020/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Březno oznamuje tímto základní informace k organizaci konání zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole;

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, je možné doručit do školy jedním z těchto doporučených způsobů:

a) datovou schránkou (s9mmb28),

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),

c) poštou ,

d) osobně do schránky školy zřízené pro tento účel (bude umístěna u vchodu z parkoviště pouze ve dnech zápisu).

3. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do 1. třídy je možné vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve škole (v úředních dnech, hodinách), případně na příslušných obecních úřadech spádových obcí;

4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 6. 4. – 17. 4. 2020.

 

Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2014.

Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte školu e-mailem (viz. záhlaví).

Tento dokument ruší platnost dokumentu č.j. : ZSB – 024/2020 ze dne 19.2.2020. 

Mgr. Dana Bělohlávková