SMS info

SMS Rozhlas

SMS Rozhlas je služba, která umožňuje efektivní a přímou komunikaci pomocí krátkých textových zpráv (SMS). Jedná se o velice rychlý způsob zveřejňování důležitých informací, kdy SMS jsou zasílány na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů a funguje pro zákazníky všech českých mobilních operátorů. Takto rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoliv, a to představuje výhodu zejména pro občany, kteří tráví většinu času mimo obec.

Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci s občany, a to v případě povodní, problémů s kontaminovanou pitnou vodou, ekologických havárií apod. Služba SMS Rozhlas je pro všechny občany obcí Petkovy a Čížovky zdarma.

Registrace

Pro registraci služby SMS Rozhlas můžete odeslat žádost na email: petkovy@seznam.cz 

nebo

se můžete zaregistrovat vyplněním online formuláře: