Vítání občánků 27.6.2021

V neděli 27. 6. 2021 byli přivítáni do obce Petkovy noví občánci:

Josefína Anna Kottermanová

Natálie Límonová

Sandra Szántóová

Nina Běloubková

Petr Doškář