Sázení stromů 16.4.2022 v obci Petkovy a na Křešovské cestě

V sobotu 16. 4. 2022  bylo vysazeno v rámci brigády 11 lip srdčitých na Křešovské cestě a byly tak předchozí aleje propojeny. Dále byly vysazeny 4 javory v obci Petkovy u hasičské zbrojnice.

Starosta obce moc děkuje občanům, kteří pomohli s výsadbou stromů. Brigády se zúčastnili:
Jaroslav Fuka, Aleš Fuka, Pavel Janus, Tomáš Kubeček, Martin Středa, Štěpán Rejzl a za zastupitelstvo obce Zdeněk Janus, Libor Jech a Martin Kubeček.