Sázení stromů 23. 4. 2022 v rámci Dne Země

V rámci Dne Země, který se konal 22.4.2022, jsme se rozhodli pro vysázení dalších stromů v sobotu 23.4.2022.

Vysázeno bylo 14 ovocných stromů (třešní, hrušní a jabloní) na cestě k rybníku Baba na Čížovkách a 30 sazenic borovic na letním parketě Petkovy, sazenice borovic byly darovány.