Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

Ilustrační foto k příspěvku: Koncert skupiny KERN na letním parketě Petkovy 1. 7. 2023
06. 03. 2023

Koncert skupiny KERN na letním parketě Petkovy 1. 7. 2023

Skupina KERN bude koncertovat na letním parketě Petkovy 1. 7. 2023. Bližší informace budou zveřejněny v červnu.

Ilustrační foto k příspěvku: Koncert skupiny SEVEN na letním parketě Petkovy 3. 6. 2023
06. 03. 2023

Koncert skupiny SEVEN na letním parketě Petkovy 3. 6. 2023

Skupina SEVEN z MB bude koncertovat na letním parketě Petkovy 3. 6. 2023. Bližší informace budou zveřejněny v květnu.

Obec Petkovy

22. 02. 2023
22. 02. 2023

Informace o změně jízdního řádu linky 724 PID od 5. 3. 2023

Linka 724

Mladá Boleslav – Dlouhá Lhota – Petkovy - Libáň – Kopidlno

 

Pracovní den + neděle

Všechny spoje z Libáně jsou po trase opožděny o 1-2 min. Na lince jsou prodlouženy jízdní doby z důvodu četných zpoždění.

Nedělní spoj z Kopidlna do Mladé Boleslavi jede z Kopidlna o 2 min. později.

18. 02. 2023
18. 02. 2023

Ukončení mimořádných veterinárních opatření, ptačí chřipka Židněves

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením a § 75a odst. 1, 2 a 4 veterinárního zákona rozhodla o

ukončení mimořádných veterinárních opatření

nařízených Státní veterinární správou pod č.j. SVS/2023/009817-S ze dne 17.01.2023, ve znění ze dne 08.02.2023 (č.j. SVS/2023/022838-S), v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu drůbeže v katastrálním území Židněves [796786], okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji, takto:

Čl. 1

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření

(1) Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 a 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu, je možné zrušit opatření v těchto pásmech.

(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/009817-S ze dne 17.01.2023, ve znění ze dne 08.02.2023 (č.j. SVS/2023/022838-S).

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 2

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna. 

12. 02. 2023
12. 02. 2023

Ukončení mimořádných veterinárních opatření, ptačí chřipka Týnec u Dobrovice

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením a § 75a odst. 1, 2 a 4 veterinárního zákona rozhodla o

ukončení mimořádných veterinárních opatření

nařízených Státní veterinární správou pod č.j. SVS/2023/004792-S ze dne 9. 1. 2023, ve znění ze dne 31.01.2023 (č.j. SVS/2023/017582-S) v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu drůbeže v katastrálním území Týnec u Dobrovice [772267], okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji, takto:

Čl. 1 Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření

(1) Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 a 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu, je možné zrušit opatření v těchto pásmech. (2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/004792-S ze dne 9. 1. 2023, ve znění ze dne 31. 1. 2023 (č. j. SVS/2023/017582-S). (3) Nařízení Státní veterinární správy vyhlášená v jiných právních předpisech, která se týkají stejných územních celků, nejsou touto změnou nařízení nijak dotčena a zůstávají v platnosti.

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů. 2 (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. (3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna. 

Zpět na začátek stránky ↑

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme k zajištění funkčnosti webu, personalizaci obsahu našich webových stránek, shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a k přizpůsobení obsahu a reklam.

Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení soukromí

Zde si můžete upravit nastavení cookies a personalizace. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.

Více informací