Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

29. 04. 2020
29. 04. 2020

Úřední hodiny na OÚ Petkovy a zajištění chodu OÚ

Vzhledem k doporučení Ministerstva vnitra je upřednostněno zajistění fungování OÚ písemnou, elektronickou formou. Vaše požadavky prosím tedy posílejte nejlépe na email petkovy@seznam.cz.

Obecní úřad Petkovy plánuje pro veřejnost opět zahájit úřední hodinu od května, tj. od  7.5.2020. JE ALE NUTNÉ DODRŽOVAT NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR, tzn. vstupovat jednotlivě se zakrytím úst a nosu, např. rouškou. Dále dodržovat rozestup. Do odvolání žádáme občany, aby tuto formu volili v nejnutnějších případech. 

Děkujeme, Obec Petkovy.

 

29. 04. 2020
29. 04. 2020

Posilovna Petkovy - znovu otevření

Posilovna Petkovy je opět otevřena od pondělí 27.4.2020. Je nutné dbát nařízení Vlády ČR.

29. 04. 2020
29. 04. 2020

Knihovna Petkovy - znovu otevření

Místní knihovna Petkovy oznamuje, že bude znovu otevřena od 1.5.2020 od 17hodin.

Bude otevřena i v době obou státních svátků 1.5. a 8.5.2020 vždy od 17 hodin.

Je nutné dbát nařízení Vlády ČR, tj. vcházet pouzet se zakrytím nosu a úst např. rouškou. V knihovně bude k dispozici dezinfekce Anti COVID. Je nutné dodržovat rozestup atd.

15. 04. 2020
15. 04. 2020

Velkoobjemový kontejner - přistavení na víkend 18.-19.4.2020

O tomto víkendu 18.4.-19.4.2020 bude přistaven velkoobjemový kontejner v prostoru bývalých čarodějnic.

26. 03. 2020
26. 03. 2020

Základní škola Březno - zápis dětí do 1. TŘÍDY

Zápis dětí do I. TŘÍDY pro školní rok 2020/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Březno oznamuje tímto základní informace k organizaci konání zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole;

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, je možné doručit do školy jedním z těchto doporučených způsobů:

a) datovou schránkou (s9mmb28),

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),

c) poštou ,

d) osobně do schránky školy zřízené pro tento účel (bude umístěna u vchodu z parkoviště pouze ve dnech zápisu).

3. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do 1. třídy je možné vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve škole (v úředních dnech, hodinách), případně na příslušných obecních úřadech spádových obcí;

4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 6. 4. – 17. 4. 2020.

 

Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2014.

Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte školu e-mailem (viz. záhlaví).

Tento dokument ruší platnost dokumentu č.j. : ZSB – 024/2020 ze dne 19.2.2020. 

Mgr. Dana Bělohlávková