Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

28. 01. 2023
28. 01. 2023

Výsledky 2. kola volby prezidenta

Volební účast 81,05%. Vydané obálky 201, počet platných hlasů 200.

 

2. kolo hlasy, %

1. Petr Pavel  114 hlasů  - 57%

2. Andrej Babiš 86 hlasů - 43%

17. 01. 2023
17. 01. 2023

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka v Židněvsi, k.ú. Petkovy v oblasti dozoru

Nově ptačí chřipka zjištěna v obci Židněves, obec Petkovy stále v pásmu dozoru.

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c), a dále dle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Židněves [796786], okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji.

Čl. 1

Vymezení uzavřeného pásma

Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:

(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:

614467 Březno u Mladé Boleslavi; 628239 Dolánky; 640905 Holé Vrchy; 630195 Dolní Stakory; 649660 Husí Lhota; 668541 Kolomuty; 705276 Nová Telib; 721590 Plazy; 745286 Řepov; 759350 Sukorady u Mladé Boleslavi; 796786 Židněves;

(2) Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:

600831 Bakov nad Jizerou; 780481 Buda; 780499 Horka u Bakova nad Jizerou; 654809 Chudoplesy; 690023 Malá Bělá; 794015 Zvířetice; 604836 Bítouchov u Mladé Boleslavi; 604844 Dalešice u Bakova nad Jizerou; 608271 Boseň; 608980 Bradlec; 618055 Ctiměřice; 624578 Dalovice u Mladé Boleslavi; 626384 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi; 606928 Bojetice; 627470 Dobrovice; 651371 Chloumek u Mladé Boleslavi; 682799 Libichov; 761630 Sýčina; 772267 Týnec u Dobrovice; 772780 Úherce; 601501 Bechov; 628735 Dolní Bousov; 642487 Horní Bousov; 783731 Vlčí Pole; 631001 Domousnice; 745821 Skyšice; 648051 Hrdlořezy u Mladé Boleslavi; 650641 Charvatce u Jabkenic; 655864 Jabkenice; 661503 Josefův Důl u Mladé Boleslavi; 667056 Kněžmost; 669351 Koprník; 708771 Lítkovice u Kněžmostu; 752347 Malobratřice; 669369 Násedlnice; 752355 Solec; 667064 Suhrovice; 772771 Úhelnice; 667463 Kobylnice; 644137 Horní Stakory; 669857 Kosmonosy; 669989 Kosořice; 674788 Krnsko; 674818 Řehnice; 679623 Ledce u Mladé Boleslavi; 681466 Lhotky u Mladé Boleslavi; 689114 Voděrady u Luštěnic; 696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi; 696641 Čejetice u Mladé Boleslavi; 696692 Debř; 696587 Chrást u Mladé Boleslavi; 696455 Jemníky u Mladé Boleslavi; 696293 Mladá Boleslav; 900125 Podlázky; 608297 Lhotice u Bosně; 780502 Veselá u Mnichova Hradiště; 702943 Němčice u Luštěnic; 703559 Nepřevázka; 705837 Nová 2 Ves u Bakova nad Jizerou; 708798 Obrubce; 708801 Obruby; 718742 Pěčice; 719609 Petkovy; 720968 Písková Lhota; 734675 Přepeře; 737089 Rabakov; 740411 Rohatsko; 745812 Řitonice; 747165 Semčice; 756300 Strašnov; 774103 Ujkovice; 780812 Veselice; 782297 Vinařice u Dobrovice; 782327 Vinec; 796468 Žerčice;

Čl. 2

Opatření v uzavřeném pásmu

(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje: a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 25. 1. 2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci/#pasmo=ZIDNEVES-KVSS-2023-3km formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci/#pasmo=ZIDNEVES-KVSS-2023-10km Tento bod neplatí pro obec, která již nahlásila počty drůbeže v daném katastrálním území dle nařízení SVS č.j. SVS/2023/004792-S ze dne 9. 1. 2023.

14. 01. 2023
14. 01. 2023

Výsledky prvního kola volby prezidenta v obci Petkovy

Výsledky prvního kola volby prezidenta v obci Petkovy:

 

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

1

Fischer Pavel

8

2

Bašta Jaroslav

6

4

Pavel Petr Ing. M.A.

60

5

Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc.

0

6

Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D.

39

7

Babiš Andrej Ing.

69

8

Diviš Karel PhDr.

3

9

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

7

   
09. 01. 2023
09. 01. 2023

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka v Týnci u Dobrovice, k.ú. Petkovy v oblasti dozoru

Mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Týnec u Dobrovice, okres Mladá Boleslav.

Vymezení uzavřeného pásma Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:

(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území: 628239 Dolánky; 618055 Ctiměřice; 606928 Bojetice; 627470 Dobrovice; 640905 Holé Vrchy; 772267 Týnec u Dobrovice; 772780 Úherce; 668541 Kolomuty; 747165 Semčice; 782297 Vinařice u Dobrovice;

 

(2) Pásmem dozoru se stanovují: a) celá následující katastrální území: 654809 Chudoplesy; 608980 Bradlec; 612685 Brodce nad Jizerou; 614467 Březno u Mladé Boleslavi; 757098 Struhy; 624578 Dalovice u Mladé Boleslavi; 626384 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi; 651371 Chloumek u Mladé Boleslavi; 682799 Libichov; 761630 Sýčina; 601501 Bechov; 630195 Dolní Stakory; 631001 Domousnice; 745821 Skyšice; 648736 Hrušov nad Jizerou; 649660 Husí Lhota; 650641 Charvatce u Jabkenic; 654795 Chudíř; 655864 Jabkenice; 661457 Jizerní Vtelno; 708771 Lítkovice u Kněžmostu; 669369 Násedlnice; 772771 Úhelnice; 667463 Kobylnice; 644137 Horní Stakory; 669857 Kosmonosy; 669989 Kosořice; 674788 Krnsko; 674818 Řehnice; 679623 Ledce u Mladé Boleslavi; 681466 Lhotky u Mladé Boleslavi; 686930 Loučeň; 689106 Luštěnice; 689114 Voděrady u Luštěnic; 692344 Mcely; 696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi; 696641 Čejetice u Mladé Boleslavi; 696692 Debř; 696587 Chrást u Mladé Boleslavi; 696455 Jemníky u Mladé Boleslavi; 696293 Mladá Boleslav; 900125 Podlázky; 702943 Němčice u Luštěnic; 703559 Nepřevázka; 705276 Nová Telib; 708798 Obrubce; 718742 Pěčice; 719609 Petkovy; 720968 Písková Lhota; 721590 Plazy; 733121 Prodašice; 737089 Rabakov; 745286 Řepov; 745812 Řitonice; 670855 Seletice; 609625 Bratronice u Luštěnic; 740055 Rejšice; 751014 Smilovice u Luštěnic; Stránka 2 z 6 773581 Újezd u Luštěnic; 773590 Újezdec u Luštěnic; 756300 Strašnov; 759350 Sukorady u Mladé Boleslavi; 774103 Ujkovice; 782327 Vinec; 796468 Žerčice; 796786 Židněves;

Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:

na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 18. 1. 2023

09. 01. 2023
09. 01. 2023

MUDr. Hrušková - dovolená 26. 1. 2023

MUDR. Hrušková - DOVOLENÁ 26. LEDNA 2023  

OŠETŘÍ : po telefonickém objednání MUDR. Jakub KŘÍŽEK - SEMČICE TELEFON 326 388 121 PONDĚLÍ 10.00 - 18.00 ÚTERÝ 6.00 - 14.00 STŘEDA 8.00 - 16.00   ČTVRTEK 8.00 - 14.00 PÁTEK - - - - - - - - - -

Mimo pracovní dobu - Oblastní nemocnice MB  Tel: 326 742 111