Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

24. 03. 2022
24. 03. 2022

Informace k zápisům do ZŠ Březno

Níže sdělujeme informace od ředitelky školy k zápisům do ZŠ a MŠ Březno:

 

ZÁSADNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZNO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 Aktuální doplnění dle nového zákona č. 67 ze dne 17.3.2022. Základní škola a Mateřská škola Březno vyhlašuje tři zápisy: 1. „zápis“ do základní školy v řádném termínu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění(od 1.4. do 30.4.2022), na 8.4.2022 od 13 hodin do 17 hodin, tak jak byl již stanoven v dokumentu s č.j.: ZSB – 35/2022. Upozornění: u tohoto zápisu nemohou žádost o přijetí podávat uchazeči z Ukrajiny (§ 2, odst. 5 a 6, zákon č. 67/2022 Sb.); 2. „zápis“ do mateřské školy v řádném termínu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (od 2.5. do 16.5.2022), na 3.5.2022 od 8 hodin do 11 hodin, tak jak byl již stanoven v dokumentu s č.j.: ZSB – 40/2022. Upozornění: u tohoto zápisu nemohou žádost o přijetí podávat uchazeči z Ukrajiny (§ 2, odst. 5 a 6, zákon č. 67/2022 Sb.); 3. „další zápis“ k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání v souladu s § 2, odst. 5 a odst. 6, zákona č. 67/2022 Sb. (od 1.6. do 15.7.2022) na 6.6. a 4.7., vždy od 9 hodin do 12 hodin. (V jiné dny od 1.6. do 15.7. pouze a vždy po předchozí domluvě). Upozornění: tento zápis je určen výhradně uchazečům z Ukrajiny (§ 2, odst. 5 a 6, zákon č. 67/2022 Sb.). Kritéria přijetí u těchto zápisů jsou shodná s kritérii přijímání do MŠ i ZŠ pro české děti. Rozhodující pro přijetí jsou: doklad o faktickém bydlišti v spádovém obvodu (doklad k místu pobytu cizince) a věk. Nedílnou podmínkou přijetí dle školského zákona (§ 34, odst. 1 pro MŠ a § 36, odst. 2 pro ZŠ) je doklad k oprávněnému legálnímu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (zvláštní vízum strpění pobytu na území České republiky). Ve Březně dne 22.3.2022

16. 03. 2022
16. 03. 2022

Velkoobjemový kontejner 1.4. -3.4. 2022

Obec Petkovy nechá přistavit během víkendu 1.4.-3.4. 2022 opět v prostoru bývalých čarodějnic velkoobjemový kontejner. Stejně jako v předchozích letech bude po naplnění přistaven nový během zmíněného víkendu. Prosíme tedy občany, aby odpad nenechávali vedle naplněného kontejneru a počkali na přistavení nového.

 

Děkujeme, Obec Petkovy.

16. 03. 2022
16. 03. 2022

Ukliďme Česko 2.4. 2022 od 9h, sraz u OÚ

Jako v předchozích letech se Obec Petkovy zařazuje do akce Ukliďme Česko. Budeme opět procházet obě obce, Petkovy i Čížovky + blízká okolí a cesty.

Všem dobrovolníkům předem děkujeme.

Obec Petkovy

16. 03. 2022
16. 03. 2022

Otevření HOSPŮDKY POD HRÁZÍ 18.3.2022 od 15h

Tento pátek 18.3. 2022 od 15 hodin se opět otevírá Hospůdka v naší obci.

 

23. 02. 2022
23. 02. 2022

Aktualizace a projektování vodovodních přípojek v obci Petkovy od 24.2. - 17.3. 2022

Během níže uvedených termínů bude projektant řešit s vlastníky domů vodovodní přípojky v obci Petkovy.

Projektované přípojky z roku 2010 budou odsouhlaseny nebo aktualizovány. Pro nové rodinné domy budou řešeny nové vodovodní přípojky.

 

Termíny: Čtvrtek 24.02.2022 Pátek 25.02.2022 Pátek 04.03.2022 Sobota 05.03.2022 Úterý 08.03.2022 Čtvrtek 10.03.2022 Pátek 11.03.2022 Úterý 15.03.2022 Čtvrtek 17.03.2022