Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

31. 03. 2021
31. 03. 2021

Ptačí chřipka - přechod do oblasti dozoru

Ke dni 29.3.2021 skončila 21 denní lhůta pro ochranné pásmo týkající se našich obcí Petkovy a Čížovky. Přechodem do oblasti dozoru bylo možné již vypustit drůbež ven.

21. 03. 2021
21. 03. 2021

Velkoobjemový kontejner k dispozici od 2.4. - 6.4.2021

Velkoobjemový kontejner bude opět přistaven v prostoru bývalých čarodějnic (v šutráku) v období 2.4. - 6. 4. 2021

21. 03. 2021
21. 03. 2021

Ptačí chřipka - kontaktování chovatelů pracovníky Krajské veterinární správy

 Od 19.3.2021 budou volat chovatelům drůbeže pracovníci Krajské veterinární správy s dotazem na dodržování nařízených opatření: zda chovatelé někoho pouští do chovu, pokud ano, zda o tom vedou záznamy a zda jim od 8.3.2021 uhynula či ne nějaká chovaná drůbež.

Telefony budou z tel. čísla: 702 007 910, 724 813 679, 723 207 432 v době od 8.00 hod. do 15.30. Předpokládaná doba tel. dotazů do 26.3.2021.

09. 03. 2021
09. 03. 2021

Ptačí chřipka, celé katastrální území Petkovy v ochranném pásmu, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

CELÉ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K SITUACI S VÝSKYTEM PTAČÍ CHŘIPKY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZNO JE UVEDENO NA ÚŘEDNÍ DESCE. 

STAROSTA

17. 02. 2021
17. 02. 2021

Svoz nebezpečného odpadu - jarní termín svozu je 13.3.2021 v 8 hodin.

Jarní svoz nebezpečného odpadu je plánován na sobotu 13.3.2021 v 8h.

 

Bližší informace firmy Compag k svozu nebezpečného odpadu:

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budeme brát pouze odpady roztříděné podle druhu odpadu a v řádně uzavřených obalech.

 

V režimu zpětného odběru převezmeme také:

- elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované

- olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot ,barvy, laky, ředidla - pouze dobře uzavřené

- drobné baterie a monočlánky

- plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebereme ( toto není nebezpečný odpad)