Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

30. 12. 2022
30. 12. 2022

Prodej známek na popelnice pro rok 2023 na OÚ Petkovy

Prodej známek na popelnice pro rok 2023 bude probíhat na OÚ Petkovy ve dnech

 5.1. 2023   čtvrtek    16 – 18 hod.

11.1. 2023   středa      16 – 18 hod.

19.1. 2023   čtvrtek    16 – 18 hod.

26.1. 2023   čtvrtek    16 – 18 hod.

Sazby poplatků / odpad:

Kč 600,-  /  1 trvale hlášená osoba (včetně dětí)

Kč 600,-  /  1 dům bez trvalého pobytu

 

29. 12. 2022
29. 12. 2022

29.12.2022 - zrušena úřední hodina od 18h-19h

Dnes 29.12.2022 je zrušena úřední hodina od 18h-19h.

22. 12. 2022

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 2022

ZASTUPITELÉ OBCE PETKOVY PŘEJÍ VŠEM SPOLUOBČANŮM OBCÍ PETKOVY A ČÍŽOVKY ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE.

13. 12. 2022
13. 12. 2022

Státní veterinární správa z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže od 14.12.2022 v celé ČR

Informujeme o dnešním zveřejnění nařízení SVS v médiích, včetně veřejnoprávních.Obec Petkovy oficiální cestou z SVS informaci neobdržela.

Obec Petkovy

 

Článek ze stránek SVS:

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje krajskou veterinární správu.

„Apelujeme na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali, žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků.

10. 12. 2022
10. 12. 2022

Vítání občánka 10. 12. 2022

Dne 10. prosince 2022 jsme přivítali do obce občánka Kryštofa Pokorného.

Foto v galerii.