Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

17. 01. 2023
17. 01. 2023

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka v Židněvsi, k.ú. Petkovy v oblasti dozoru

Nově ptačí chřipka zjištěna v obci Židněves, obec Petkovy stále v pásmu dozoru.

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c), a dále dle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Židněves [796786], okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji.

Čl. 1

Vymezení uzavřeného pásma

Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:

(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:

614467 Březno u Mladé Boleslavi; 628239 Dolánky; 640905 Holé Vrchy; 630195 Dolní Stakory; 649660 Husí Lhota; 668541 Kolomuty; 705276 Nová Telib; 721590 Plazy; 745286 Řepov; 759350 Sukorady u Mladé Boleslavi; 796786 Židněves;

(2) Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:

600831 Bakov nad Jizerou; 780481 Buda; 780499 Horka u Bakova nad Jizerou; 654809 Chudoplesy; 690023 Malá Bělá; 794015 Zvířetice; 604836 Bítouchov u Mladé Boleslavi; 604844 Dalešice u Bakova nad Jizerou; 608271 Boseň; 608980 Bradlec; 618055 Ctiměřice; 624578 Dalovice u Mladé Boleslavi; 626384 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi; 606928 Bojetice; 627470 Dobrovice; 651371 Chloumek u Mladé Boleslavi; 682799 Libichov; 761630 Sýčina; 772267 Týnec u Dobrovice; 772780 Úherce; 601501 Bechov; 628735 Dolní Bousov; 642487 Horní Bousov; 783731 Vlčí Pole; 631001 Domousnice; 745821 Skyšice; 648051 Hrdlořezy u Mladé Boleslavi; 650641 Charvatce u Jabkenic; 655864 Jabkenice; 661503 Josefův Důl u Mladé Boleslavi; 667056 Kněžmost; 669351 Koprník; 708771 Lítkovice u Kněžmostu; 752347 Malobratřice; 669369 Násedlnice; 752355 Solec; 667064 Suhrovice; 772771 Úhelnice; 667463 Kobylnice; 644137 Horní Stakory; 669857 Kosmonosy; 669989 Kosořice; 674788 Krnsko; 674818 Řehnice; 679623 Ledce u Mladé Boleslavi; 681466 Lhotky u Mladé Boleslavi; 689114 Voděrady u Luštěnic; 696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi; 696641 Čejetice u Mladé Boleslavi; 696692 Debř; 696587 Chrást u Mladé Boleslavi; 696455 Jemníky u Mladé Boleslavi; 696293 Mladá Boleslav; 900125 Podlázky; 608297 Lhotice u Bosně; 780502 Veselá u Mnichova Hradiště; 702943 Němčice u Luštěnic; 703559 Nepřevázka; 705837 Nová 2 Ves u Bakova nad Jizerou; 708798 Obrubce; 708801 Obruby; 718742 Pěčice; 719609 Petkovy; 720968 Písková Lhota; 734675 Přepeře; 737089 Rabakov; 740411 Rohatsko; 745812 Řitonice; 747165 Semčice; 756300 Strašnov; 774103 Ujkovice; 780812 Veselice; 782297 Vinařice u Dobrovice; 782327 Vinec; 796468 Žerčice;

Čl. 2

Opatření v uzavřeném pásmu

(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje: a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 25. 1. 2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci/#pasmo=ZIDNEVES-KVSS-2023-3km formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci/#pasmo=ZIDNEVES-KVSS-2023-10km Tento bod neplatí pro obec, která již nahlásila počty drůbeže v daném katastrálním území dle nařízení SVS č.j. SVS/2023/004792-S ze dne 9. 1. 2023.

14. 01. 2023
14. 01. 2023

Výsledky prvního kola volby prezidenta v obci Petkovy

Výsledky prvního kola volby prezidenta v obci Petkovy:

 

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

1

Fischer Pavel

8

2

Bašta Jaroslav

6

4

Pavel Petr Ing. M.A.

60

5

Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc.

0

6

Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D.

39

7

Babiš Andrej Ing.

69

8

Diviš Karel PhDr.

3

9

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

7

   
09. 01. 2023
09. 01. 2023

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka v Týnci u Dobrovice, k.ú. Petkovy v oblasti dozoru

Mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Týnec u Dobrovice, okres Mladá Boleslav.

Vymezení uzavřeného pásma Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:

(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území: 628239 Dolánky; 618055 Ctiměřice; 606928 Bojetice; 627470 Dobrovice; 640905 Holé Vrchy; 772267 Týnec u Dobrovice; 772780 Úherce; 668541 Kolomuty; 747165 Semčice; 782297 Vinařice u Dobrovice;

 

(2) Pásmem dozoru se stanovují: a) celá následující katastrální území: 654809 Chudoplesy; 608980 Bradlec; 612685 Brodce nad Jizerou; 614467 Březno u Mladé Boleslavi; 757098 Struhy; 624578 Dalovice u Mladé Boleslavi; 626384 Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi; 651371 Chloumek u Mladé Boleslavi; 682799 Libichov; 761630 Sýčina; 601501 Bechov; 630195 Dolní Stakory; 631001 Domousnice; 745821 Skyšice; 648736 Hrušov nad Jizerou; 649660 Husí Lhota; 650641 Charvatce u Jabkenic; 654795 Chudíř; 655864 Jabkenice; 661457 Jizerní Vtelno; 708771 Lítkovice u Kněžmostu; 669369 Násedlnice; 772771 Úhelnice; 667463 Kobylnice; 644137 Horní Stakory; 669857 Kosmonosy; 669989 Kosořice; 674788 Krnsko; 674818 Řehnice; 679623 Ledce u Mladé Boleslavi; 681466 Lhotky u Mladé Boleslavi; 686930 Loučeň; 689106 Luštěnice; 689114 Voděrady u Luštěnic; 692344 Mcely; 696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi; 696641 Čejetice u Mladé Boleslavi; 696692 Debř; 696587 Chrást u Mladé Boleslavi; 696455 Jemníky u Mladé Boleslavi; 696293 Mladá Boleslav; 900125 Podlázky; 702943 Němčice u Luštěnic; 703559 Nepřevázka; 705276 Nová Telib; 708798 Obrubce; 718742 Pěčice; 719609 Petkovy; 720968 Písková Lhota; 721590 Plazy; 733121 Prodašice; 737089 Rabakov; 745286 Řepov; 745812 Řitonice; 670855 Seletice; 609625 Bratronice u Luštěnic; 740055 Rejšice; 751014 Smilovice u Luštěnic; Stránka 2 z 6 773581 Újezd u Luštěnic; 773590 Újezdec u Luštěnic; 756300 Strašnov; 759350 Sukorady u Mladé Boleslavi; 774103 Ujkovice; 782327 Vinec; 796468 Žerčice; 796786 Židněves;

Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:

na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 18. 1. 2023

09. 01. 2023
09. 01. 2023

MUDr. Hrušková - dovolená 26. 1. 2023

MUDR. Hrušková - DOVOLENÁ 26. LEDNA 2023  

OŠETŘÍ : po telefonickém objednání MUDR. Jakub KŘÍŽEK - SEMČICE TELEFON 326 388 121 PONDĚLÍ 10.00 - 18.00 ÚTERÝ 6.00 - 14.00 STŘEDA 8.00 - 16.00   ČTVRTEK 8.00 - 14.00 PÁTEK - - - - - - - - - -

Mimo pracovní dobu - Oblastní nemocnice MB  Tel: 326 742 111

30. 12. 2022
30. 12. 2022

Prodej známek na popelnice pro rok 2023 na OÚ Petkovy

Prodej známek na popelnice pro rok 2023 bude probíhat na OÚ Petkovy ve dnech

 5.1. 2023   čtvrtek    16 – 18 hod.

11.1. 2023   středa      16 – 18 hod.

19.1. 2023   čtvrtek    16 – 18 hod.

26.1. 2023   čtvrtek    16 – 18 hod.

Sazby poplatků / odpad:

Kč 600,-  /  1 trvale hlášená osoba (včetně dětí)

Kč 600,-  /  1 dům bez trvalého pobytu