Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně

Rok:
Název Vyvěšeno Sejmuto
dokument PDF Obec Petkovy vypisuje nabídku na zpracování: Studie proveditelnosti kanalizace a ČOV pro obec Petkovy 27.09.2020
dokument PDF Školení OVK dne 18.9.2020 10.09.2020 18.09.2020
dokument PDF VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE konané dne 2. a 3. října 2020 10.09.2020 02.10.2020
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy dne 19.9.2020 od 19 hodin 10.09.2020
dokument PDF První zasedání OVK dne 10.9.2020 od 17h 03.09.2020 10.09.2020
dokument PDF AUKČNÍ VYHLÁŠKA - Úřád pro zastupování státu ve věcech majetkových 12.08.2020
dokument PDF Záměr - 3 pozemky k prodeji na Čížovkách 20.07.2020 22.08.2020
dokument PDF Závěrečný účet za rok 2019 01.07.2020
dokument PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2019 25.05.2020 25.06.2020
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.5.2020 (v souladu s nařízením Vlády ČR ohledně COVID-19) 17.05.2020
dokument PDF Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 16.4.2020 (v souladu s nařízením Vlády ČR ohledně COVID-19) 08.04.2020 16.04.2020
dokument PDF Záměr - pronájem Hospůdky pod Hrází 13.02.2020 24.05.2020
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.2.2020 10.02.2020 27.02.2020
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání ZO obce na Obecním úřadě Petkovy 30.1.2020 23.01.2020 30.01.2020
dokument PDF Zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě 07.01.2020 24.01.2020