Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně

Název Vyvěšeno Sejmuto
dokument PDF Prodej známek na popelnice pro rok 2022 30.12.2021 28.02.2022
dokument PDF Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 30.12.2021 17.01.2022
dokument PDF Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 30.12.2021 17.01.2022
dokument PDF Rozpočet obce Petkovy na rok 2022 30.12.2021 30.12.2022
dokument PDF Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2021 23.12.2021 30.12.2021
dokument PDF Návrh rozpočtu obce Petkovy na rok 2022 15.12.2021 30.12.2021
dokument PDF Rozpočtové opatření č. 5 30.11.2021 30.12.2021
dokument PDF Rozpočtové opatření č. 4 14.11.2021 30.12.2021
dokument PDF ČEZ Distribuce: UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25.10.2021 12.12.2021
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy 27.10.2021 19.10.2021 27.10.2021
dokument PDF Rozpočtové opatření č. 3 13.10.2021 30.12.2021
dokument PDF Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021 20.09.2021 01.11.2021
dokument PDF Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška 15.09.2021 01.11.2021
dokument PDF Oznámení o záměru obce Petkovy pronajmout rybník Baba parc. č. 999 v k.ú. Petkovy 06.09.2021
dokument PDF Veřejné osvětlení Petkovy - Územní rozhodnutí 02.09.2021 26.09.2021
dokument PDF Finanční úřad - informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 02.09.2021
dokument PDF Rozpočtové opatření č. 2/2021 31.08.2021 30.12.2021
dokument PDF Volby 10 2021 - školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK v MB 31.08.2021 16.09.2021
dokument PDF Volby 10 2021 zasedání OVK 31.08.2021 17.09.2021
dokument PDF Volby do PS 8.- 9. 10. 2021 - Informace o počtu a sídlu volebního okrsku 22.08.2021 16.09.2021
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.8.2021 od 19h, SÁL HOSPŮDKY POD HRÁZÍ 22.08.2021 31.08.2021
dokument PDF Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámí vlastníci 16.08.2021
dokument PDF Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámí vlastníci, informace pro veřejnost 16.08.2021
dokument PDF Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámí vlastníci - tabulka s přehledem 16.08.2021 01.10.2021
dokument PDF Oznámení vyhodnocení nabídek „Projektová dokumentace – vodovod Petkovy“ 20.07.2021
dokument PDF Závěrečný účet obce Petkovy za rok 2020 - příloha 3 29.06.2021
dokument PDF Závěrečný účet obce Petkovy za rok 2020 - příloha 2 29.06.2021
dokument PDF Závěrečný účet obce Petkovy za rok 2020 - příloha 1 29.06.2021
dokument PDF Závěrečný účet obce Petkovy za rok 2020 29.06.2021
dokument PDF POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 6. 2021 12.06.2021 20.06.2021
dokument PDF MZE návrh OOP Labe 06.06.2021
dokument PDF MZE OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 06.06.2021 20.06.2021
dokument PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Příloha 3 30.05.2021
dokument PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Příloha 2 30.05.2021
dokument PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Příloha 1 30.05.2021
dokument PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2020 30.05.2021
dokument PDF Rozpočtové opatření č. 1/2021 16.05.2021
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petkovy - v souladu s aktuálním nařízení Vlády ČR pro konání veřejného zasedání 06.05.2021
dokument PDF Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení: Veřejné osvětlení Petkovy 27.04.2021 12.05.2021
dokument PDF PŘÍLOHA 3: „Projektová dokumentace – Vodovod Petkovy“ 25.04.2021
dokument PDF PŘÍLOHA 2: „Projektová dokumentace – Vodovod Petkovy“ 25.04.2021
dokument PDF PŘÍLOHA 1: „Projektová dokumentace – Vodovod Petkovy“ 25.04.2021
dokument PDF Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace „Projektová dokumentace – Vodovod Petkovy“ 25.04.2021 13.06.2021
dokument PDF Finanční úřad - veřejná vyhláška 09.04.2021 11.05.2021
dokument PDF NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Ukončení nařízení týkající se ptačí chřipky, 7.4.2021 07.04.2021 12.05.2021
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na OÚ - 25.3.2021 18.03.2021 25.03.2021
dokument PDF Ptačí chřipka, KÚ Petkovy v ochranném pásmu, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 09.03.2021 01.04.2021
dokument PDF VÝZVA ÚŘADU PRO ZASTUPOVANÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - NEZNÁMÍ VLASTNÍCI 01.03.2021 01.04.2021
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na OÚ - 25.2.2021 18.02.2021 25.02.2021
dokument PDF Záměr - pronájem Hospůdky pod Hrází 28.01.2021 21.02.2021
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na OÚ - 4.2.2021 28.01.2021 04.02.2021