Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně

Rok:
Název Vyvěšeno Sejmuto
dokument PDF Záměr - pronájem Hospůdky pod Hrází 13.02.2020
dokument PDF Pozvánka na veřejné zasedání ZO obce na Obecním úřadě Petkovy 30.1.2020 23.01.2020 30.01.2020
dokument PDF Zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě 07.01.2020 24.01.2020